Alle som spiller på Rilindja-lag må betale kontigent innen 13 Jan 2015. De som ikke har betalt kontigent innen forfallsdato vil ikke kunne spille kamper.
Dere som er medlemmer, men som ikke aktivt utøver idrett, gir viktige bidrag til det arbeidet klubben driver. Enkelt medlemskontigent koster 200 kr. Medlemskontigent for famile er 500 kr.

Medemskontigent må betales via Min idret. Dere vil få mail fra idrettsforbundet. Fra Min idrett kan du blant annet.:

• betale medlemskontingenter, treningsavgifter og lisenser

• søke medlemskap i klubb

• melde deg på og betale for arrangement og kurs

• registrere din familie og få oversikt over hele familiens idrettshverdag

 

Hilsen,

Styret