Til

medlemmene i RILINDJA idrettslag

Oslo den 21.mars 2018.

Vi ønsker med dette å informere at årsmøtet som opprinnelig var satt til søndag 11.mars nå er flyttet, og ny dato for årsmøtet er: Søndag 25.mars kl. 14.00

Årsaken er at styret trenger tid til å behandle saker som har kommet inn.

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo

For andre spørsmål kan styret kontakes på e-post: styret@rilindjafk.no