Til

medlemmene i RILINDJA idrettslag

Innkalling til årsmøte i RILINDJA idrettslag

31 mars. 2019 kl 15.00

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22. Mars. 2019.

Sakene kan sendes RILINDJA IL, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo eller e-post: styret@rilindjafk.no