Årsmøtet er blitt utsatt til 11.mai kl. 12.00.

Fullstendig saksliste blir lagt ut senest en uke før årsmøte finner sted iht. reglene.