Medlemsavgiften er pr. tiden kr. 300,- i året, i hht vedtektene. Betaling av medlemsavgiften gir adgang til deltagelse på arrangementer i regi av Rilindja IL og stemmerett.

Kontonummer: 0540.08.55198

PS!

Ved betaling bes de vennligst opplyse om hvem betalingen gjelder, navn og fødselsdato!