Çmimi i anëtarësisë për momentin është 200,- kr. në vit në përputhje me statusin. Me pagimin e anëtarësisë, përfitoni të drejtën e pjesëmarrjes në aktivitete që organizohen në kuadër të KF Rilindja si dhe të drejtën e votës.

Konto: Konto 0540.08.55198

PS!

Gjatë pagesës, luteni që të informoni për cilin kryhet pagesa si dhe datëlindjen e paguesit!