Oslo den 9.juni 2020

Innkalling til årsmøte i RILINDJA idrettslag

14.juni 2020 – kl. 13.00.

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret.

Sakene kan sendes til: styret @ rilindjafk.no

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret