Til

medlemmene i RILINDJA idrettslag

Oslo den 01. Mars 14

Innkalling til årsmøte i RILINDJA idrettslag

27 april. 2014 kl 14.00

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 18 april. 2014.

Sakene kan sendes RILINDJA IL, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo eller e-post: xhn@live.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside www.rilindjafk.no en uke før årsmøtet. Opplysninger om hvor man finner saksdokumentene blir lagt ut på førstesiden.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret