Til
medlemmene i RILINDJA idrettslag

Oslo den 25. April 13

Innkalling til årsmøte i RILINDJA idrettslag

26 mai. 2013 kl 15.00

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15. Mai. 2013.

Sakene kan sendes RILINDJA IL, Postboks 6421 Etterstad, 0605 Oslo eller e-post:
xhn@live.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside www.rilindjafk.no
en uke før årsmøtet. Opplysninger om hvor man finner saksdokumentene blir lagt ut på
førstesiden.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret