Til

medlemmene i RILINDJA idrettslag 

Oslo den 21. Feb. 20

 

Innkalling til årsmøte i RILINDJA idrettslag

23 mars. 2020 kl 18.00

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 16. Mars. 2020

Sakene kan sendes RILINDJA IL, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo eller e-post: styret@rilindjafk.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside www.rilindjafk.no en uke før årsmøtet. Opplysninger om hvor man finner saksdokumentene blir lagt ut på førstesiden.

 

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

styret