Til

medlemmene i RILINDJA idrettslag

Oslo den 7. Feb. 18


Innkalling til årsmøte i RILINDJA idrettslag

 

11 mars. 2018 kl 14.00

 

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 4. Mars. 2018.

 

Sakene kan sendes RILINDJA IL, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo eller e-post: styret@rilindjafk.no

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på lagets hjemmeside www.rilindjafk.no en uke før årsmøtet. Opplysninger om hvor man finner saksdokumentene blir lagt ut på førstesiden.

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

styret